Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
 

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 45/2022 z dnia 03.11.2022 15:36

 
 
Zarząd PCC EXOL SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku z dnia 7 listopada 2022 r. na dzień 10 listopada 2022 r. 
 

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work