Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 10 listopada 2015 r.
 

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 10 listopada 2015 r.

Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 10.11.2015

 
 

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 10 listopada 2015 roku zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść uchwał podjętych przez NWZA PCC EXOL SA w dniu 10.11.2015 r.

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work