Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2022 r.
 

Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Raport bieżący nr 15/2022 z dnia 12.04.2022 14:14

 
 
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 12 kwietnia 2022 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
 
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
 
Treść uchwał podjętych
 

 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work