Rynek
 

Rynek

 
 

Rynek środków powierzchniowo czynnych od kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie. Według badań Acmite Market Intelligence, w 2009 roku jego wartość przekroczyła 24 mln USD, co stanowiło prawie dwuprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Rynek ten można podzielić na cztery segmenty: surfaktanty anionowe, niejonowe, kationowe i amfoteryczne. Pozycję dominującą stanowią surfaktanty anionowe i niejonowe, zajmując około 70% rynku globalnego w ujęciu wartościowym.


Jednym z najważniejszych segmentów dla surfaktantów jest branża chemii gospodarczej. Według danych Acmite Market Inelligence (AMI) w 2009 roku branża ta odpowiadała za 38% całkowitej sprzedaży surfaktantów. Zastosowanie środków powierzchniowo czynnych w aplikacji przemysłowej odpowiadało w tym okresie za 31% światowej konsumpcji, w produktach higieny osobistej – 17%, natomiast środków do czyszczenia przemysłowego – 7% całkowitej wartości produkcji surfaktantów. Popyt na światowym rynku detergentów osiągnął wartość 36,1 mld USD w 2009 roku. Jest to rynek dojrzały, charakteryzujący się stabilnym wzrostem na poziomie ok. 3% rocznie do 2018 r., wg prognoz AMI. W 2018 roku przewidywana wartość sprzedaży detergentów powinna wynieść 46 mln USD. Wartość rynku preparatów do czyszczenia przemysłowego w 2009 roku wyniosła 5,37 mld USD. W latach 2010-2018 średni roczny wzrost wartości sprzedaży prognozowany jest na poziomie 2,3-2,8%. W 2018 roku rynek preparatów wykorzystywanych w czyszczeniu przemysłowym ma osiągnąć wartość 6,79 mld USD. W 2009 roku branża kosmetyków oraz środków higieny osobistej osiągnęła wartość ok. 156 mld USD. Przeciętny wzrost wartości tego rynku w latach 2010-2018 będzie się mieścić w granicach 4,5-5,7%.

Branża aplikacji przemysłowych to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków pod względem zużycia środków powierzchniowo czynnych, średnioroczny przyrost szacowany jest na poziomie 3,2-4,5% w latach 2010-2018 (według Acmite Market Intelligence). Wartość tego rynku wyniosła w 2009 roku 7,64 mld USD.
Regionami, które dominują pod względem wartości konsumpcji środków powierzchniowo czynnych, są Ameryka Północna oraz Azja/Pacyfik, posiadające odpowiednio 27,2% oraz 24,7% udziału w rynku o łącznej wartości 12,6 mld USD w 2009 roku. Pozostałe regiony geograficzne wygenerowały w 2009 roku 16,5% całkowitej wartości sprzedaży, a szacowany średnioroczny przyrost w tych regionach wyniesie ok. 4,0-4,7%.


Według prognoz, w ciągu kilku najbliższych lat rynek środków powierzchniowo czynnych będzie się dalej dynamicznie rozwijał. Wzrost będzie szczególnie duży w krajach Europy Centralnej, w tym Polski, w których spółka koncentruje swoją działalność. Kraje regionu CEE wciąż nie konsumują takiej ilości środków, do produkcji których wykorzystywane są surfaktanty, jak ma to miejsce np. w krajach Europy Zachodniej. Wg danych AMI światowy rynek surfaktantów do roku 2018 osiągnie wartość 30,7 mld USD. Europa jest największym na świecie regionalnym rynkiem środków powierzchniowo czynnych. Udział PCC Exol w rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej (bez Rosji) szacowany jest na ok. 10% w segmencie produktów anionowych i na ok. 6% w segmencie produktów niejonowych.


Produkcja środków powierzchniowo czynnych odbywa się w oparciu o trzy kategorie surowców: petrochemikalia oraz oleochemikalia i surowce mineralne (chlorek sodu, wapń, siarka, tlen, azot). 

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work