Refinansowanie zobowiązań kredytowych - podpisanie umowy podporządkowania
 

Refinansowanie zobowiązań kredytowych - podpisanie umowy podporządkowania

Raport bieżący nr 25/2014 z dnia 03.09.2014

 
 

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2014 z dnia 20.08.2014r. w sprawie refinansowania zobowiązań kredytowych – zawarcia znaczących umów, przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 2 września 2014r. została podpisana umowa podporządkowania („Umowa”) pomiędzy Spółką, Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) oraz PCC SE z siedzibą w Duisburgu („PCC”).

Umowa podporządkowania została zawarta w związku refinansowaniem zobowiązań kredytowych Spółki, w tym w związku z umowami kredytowymi zawartymi z BOŚ (raport bieżący nr 23/2014 z dnia 20.08.2014) oraz umową pożyczki z dnia 16.01.2012r. zawartą z PCC (opisaną w prospekcie emisyjnym, zatwierdzonym w dniu 27.06.2012r.). Na mocy Umowy spłata pożyczki udzielonej Spółce przez PCC, zgodnie z umową z dnia 16.01.2012r., może nastąpić pod warunkiem spłaty przez PCC EXOL SA całości zobowiązań kredytowych udzielonych Spółce przez BOŚ. Spółka informowała o zamiarze częściowego refinansowania pożyczki udzielonej przez PCC raportem bieżącym nr 19/2014 z dnia 21 lipca 2014r.

Szczegółowa podstawa prawna: §56 ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work