Raport roczny skonsolidowany za 2021 rok
 

Raport roczny skonsolidowany za 2021 rok

Raport okresowy z dnia 09.03.2022 21:34

 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za rok 2021
plik do pobrania html
plik do pobrania pdf
plik do pobrania zip
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2021
plik do pobrania
Sprawozdanie audytora z badania
plik do pobrania
plik z podpisem
plik do pobrania zip
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
plik do pobrania
Oświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej
plik do pobrania
Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
plik do pobrania
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

plik do pobrania  

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work