Aktualności
 

Rekordowe wyniki PCC EXOL po trzech kwartałach

 
 

Brzeg Dolny, 8 listopada 2021

Grupa PCC EXOL zamknęła trzy kwartały br. rekordowymi przychodami ze sprzedaży w wysokości blisko 575 mln zł oraz rekordowym poziomem blisko 60 mln zł zysku EBITDA. Marża brutto na sprzedaży uzyskała poziom blisko 18%.
 
Wzrost przychodów to efekt zarówno większego wolumenu o ponad 8%, jak i wyższych cen sprzedaży, które podążają za cenami surowców. 
 
Siłą napędową dla tak dobrych wyników była rosnąca sprzedaż. Przychodowo trzeci kwartał 2021 roku był niewątpliwie najlepszym kwartałem w historii PCC EXOL – mówi Dariusz Ciesielski, Prezes Zarządu PCC EXOL. Istotnie wzrosła sprzedaż w grupie surfaktantów do zastosowań przemysłowych. W tej grupie produktów osiągnęliśmy blisko 20% wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast w samym tylko trzecim kwartale tego roku był to skok o ponad 40% w odniesieniu do trzeciego kwartału roku ubiegłego – mówi Dariusz Ciesielski. Równie dobrze wyglądała sytuacja w grupie produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach – dodaje. 
 
Grupa PCC EXOL w ramach produktów do zastosowań przemysłowych osiągnęła blisko 230 mln zł przychodów. W grupie produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie blisko 240 mln zł, co oznacza około 25% wzrost w stosunku do trzech kwartałów ubiegłego roku. 
Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy PCC EXOL za trzeci kwartał 2021 roku był wyższy o około 44% względem porównywalnego okresu roku 2020 a wobec drugiego kwartału 2021 r. o blisko 26%. W rezultacie zysk netto po trzech kwartałach 2021 roku zamknął się historycznie najwyższą kwotą ponad 35 mln zł, wyższą o około 14% od wyniku trzech kwartałów 2020 roku. 
 
Od wielu miesięcy obserwujemy silny trend wzrostowy dotyczący cen surowców chemicznych i oleochemicznych. Odnotowywane są też wzmożone problemy z dostępnością niektórych z nich na rynku europejskim - mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL. Mimo tej sytuacji utrzymaliśmy ciągłość produkcji i sprzedaży i w rezultacie wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki - uzupełnia.
 
Ważnym elementem strategicznym rozwoju Spółki są inwestycje. Dzięki uruchomieniu instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych Spółka odnotowała zwiększoną sprzedaż specjalistycznych surfaktantów, głównie niskopiennych a także wyrobów i półproduktów odpieniających. Wyroby pochodzące z tej linii produkcyjnej są przeznaczone między innymi do takich branż jak: czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru czy przetwórstwo spożywcze. 
 
Z kolei na instalacji pilotażowej Spółka rozpoczęła dalszy rozwój gamy specjalistycznych surfaktantów, przeznaczonych zarówno do aplikacji detergentowo - kosmetycznych, jak i do szeregu aplikacji przemysłowych. Jednocześnie w trakcie rozruchu technologicznego pozostaje instalacja do produkcji estrów fosforowych, obecnie produkująca partie próbne.
 
Ponadto podjęte zostały kolejne decyzje inwestycyjne. Spółka będzie rozbudowywać wytwórnię etoksylatów w Płocku, dzięki czemu będą miały się podwoić zdolności produkcyjne w tej lokalizacji. Efektem inwestycji ma być zwiększenie wolumenu oferowanych wyrobów oraz poszerzenie portfela produktowego. Produkcja ma obejmować surfaktanty niejonowe o szerokim spektrum zastosowania m.in. w produkcji kosmetyków, środków czystości, farb i powłok, lubrykantów oraz w branżach środków higieny osobistej, tekstylnej, obróbce metali, środków ochrony roślin i farmaceutycznej.
 
PCC EXOL od lat dba o zrównoważony rozwój, aktualnie buduje ofertę produktów wpisujących się w trend zielonej chemii, proponując klientom nową grupę produktów o nazwie GREENLINE. To pozwala Spółce być aktywną także w obszarze zrównoważonej produkcji.
 
O Spółce 

Akcje i obligacje PCC EXOL są notowane na GPW w Warszawie. Spółka jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu, co pozwala sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów. Spółka uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis, przyznawany firmom o nieposzlakowanej opinii, etycznie prowadzącej działalność biznesową oraz rzetelnie i uczciwe podchodzącą do klientów, dostawców czy innych kontrahentów. 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work