Aktualności
 

PCC Exol publikacja wyników za I półrocze 2013

 
 

Brzeg Dolny, 30 sierpnia 2013

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku Grupa PCC Exol wypracowała 228,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. 45,3% przychodów Grupa osiągnęła w Polsce, 17,1% ze sprzedaży w Europie Zachodniej, a pozostałą część ze sprzedaży głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz w Ameryce Północnej. Niemal 80% przychodów ze sprzedaży produktów to przychody ze sprzedaży surfaktantów niejonowych i anionowych. Pozostała część to przychody ze sprzedaży surfaktantów specjalistycznych i amfoterycznych.
W I półroczu 2013 r. Grupa osiągnęła 30,7 mln zł zysku ze sprzedaży i 10,5 mln zł zysku operacyjnego. EBITDA wyniósł 16,2 mln zł, a zysk netto 3,1 mln zł. Grupa wypracowała marżę na sprzedaży na poziomie 13,4%, rentowność EBIT wyniosła 4,6%, rentowność EBITDA 7,1%, a rentowność netto 1,4%.
Na 30 czerwca 2013 r. suma bilansowa Grupy wynosiła 501,2 mln zł, a kapitał własny 211,1 mln zł. Zobowiązania osiągnęły natomiast poziom 290,1 mln zł, a zadłużenie oprocentowane 214,9 mln zł, z czego 105,7 mln zł to pożyczka właścicielska.
 

Prezentacja wyników za I półrocze 2013
 plik do pobrania

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work