Aktualności
 

PCC EXOL raportuje emisje

 
 

Brzeg Dolny, 16 listopada 2015

Branża chemiczna jest coraz bardziej zorientowana  na zrównoważony rozwój, czyli prowadzenie opłacalnego ekonomiczne biznesu w sposób przejrzysty, w zgodzie ze środowiskiem naturalnym  i symbiozie  z lokalnymi społecznościami.  PCC EXOL włączając do swojej strategii biznesowej cele w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, gwarantuje transparentność swojej działalności poprzez aktywny udział w  szeregu międzynarodowych inicjatyw  wspierających propagowanie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności w biznesie. Dzięki tym globalnym przedsięwzięciom, Spółka PCC Exol,  jako jedna z nielicznych w Polsce może mierzyć, planować i kontrolować swój wpływ na środowisko, uzyskując przy tym unikalną szansę  oceny, przez międzynarodowe, prestiżowe  gremia biznesowe, naukowe, branżowe ekologiczne i społeczne. PCC EXOL SA  stanowi istotne ogniwo w łańcuchu dostaw międzynarodowych potentatów gospodarczych działających w branży   detergentów, środków higieny osobistej i kosmetyków. Ich standardy i wymagania nie tylko w zakresie jakości, ceny, czy terminowości dostaw są jasno sprecyzowane. Oprócz powyższych wymagań, firmy globalne opracowują i wdrażają własne systemy kwalifikacji dostawców, uwzględniające wyniki raportów dotyczących różnych obszarów ich działalności.  Raporty te oceniane są zwykle przez najbardziej opiniotwórcze, światowe organizacje działające na rzecz zrównoważonego biznesu i odpowiedzialności społecznej. Jedną z takich prestiżowych inicjatyw kwalifikacyjnych jest m.in. szeroko pojęte raportowanie emisji gazów cieplarnianych oraz komunikowanie działań podejmowanych w celu ich redukcji, na międzynarodowej platformie organizacji CDP (Carbon Disclosure Project). Firmy uczestniczące w tym projekcie, są zobligowane do sporządzania raz do roku szczegółowego raportu emisyjnego. Takie sprawozdania podlegają ocenie pod względem wielu określonych czynników takich jak jakość i kompleksowość danych czy skuteczność działań w zakresie ograniczania emisji w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy.

W bieżącym roku organizacja CDP, oceniła Spółkę PCC EXOL na bardzo wysokim poziomie, przyznając jej o 11 punktów więcej w stosunku do roku ubiegłego. Zdobyte punkty w ilości 92, klasyfikują naszą firmę w gronie największych, międzynarodowych koncernów do których należą nasi kluczowi klienci, dostawcy i konkurenci rynkowi. Uzyskując ocenę sięgającą niemal 100 punktów, gdzie średnia ocen wszystkich uczestników panelu Supply Chain wyniosła 53, raz jeszcze podkreśliliśmy nasze podejście do odpowiedzialnego zarządzania i proaktywnego wdrażania światowych standardów zrównoważonego rozwoju. Tegoroczny wynik oceny naszej pracy przez międzynarodowe gremium CDP, to dla nas spektakularny sukces, który cieszy tym bardziej, że jeszcze dwa lata temu nasza firma została oceniona zaledwie na 18 punktów.

Raport CDP to nie tylko mierzenie śladu węglowego. W jego zakres wchodzą szersze aspekty zrównoważonego rozwoju, który dotyka takich obszarów jak strategia i podejście do zrównoważonego zarządzania, identyfikacji oraz priorytetyzacji ryzyk , zagrożeń oraz szans w kontekście zmian klimatycznych oraz wielu innych aspektów działalności firmy. Przystąpienie do inicjatywy CDP oraz znaczący progres w ocenie PCC EXOL SA , niewątpliwie wpłynie na zacieśnienie współpracy z klientami strategicznymi Spółki. Świadczy również o tym, że Spółka PCC EXOL jest solidnym i wiarygodnym partnerem biznesowym dla międzynarodowych organizacji o zasięgu globalnym, a sukcesy Spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju pokazują, że podąża ona za nowymi światowymi trendami zarządzania. Dzięki temu firma zwiększa swoją przewagę konkurencyjną wdrażając najwyższe standardy dyktowane przez międzynarodowe koncerny.

O organizacji CDP
CDP (Carbon Disclosure Project) jest globalną organizacją non profit, współpracującą z inwestorami i spółkami, wspierającą pełną przejrzystość i działania na rzecz rozwoju gospodarki zrównoważonej, zapobiegania zmianom klimatycznym i ochrony zasobów. Organizacja CDP przygotowuje globalne i regionalne raporty oparte na danych uzyskanych od ponad 4000 koncernów, dużych i średnich przedsiębiorstw z całego świata. Spółki polskie, w tym również PCC EXOL SA, wchodzą w zakres indeksu Europy Środkowej i Wschodniej. W obszarze budowania transparentnej komunikacji przez firmy w kontekście zarządzania emisjami CO2, region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) ma jeszcze wiele do zrobienia. Od trzech lat CDP zaprasza do zaangażowania w inicjatywę największe firmy z tego regionu, będące liderami w swoich branżach. W 2015 kilkanaście spośród zaproszonych polskich firm wzięło udział w projekcie i udzieliło odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu CDP. Jest to wciąż niewielka liczba, a jakość dostarczanych informacji nadal odbiega od oczekiwań. Firmy, w regionie CEE w tym także polskie spółki, coraz wyraźniej dostrzegają potrzebę podejmowania działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale także skutecznego komunikowania swoich osiągnięć w tym zakresie. Złożenie pełnego raportu CDP nie jest rzeczą łatwą. Wymaga nie tylko dogłębnego zrozumienia idei raportu, ale przede wszystkim wykonania wielu analiz i wyliczeń które powinny być zgodne z przyjętymi przez CDP metodami i normami europejskimi. Najważniejsze jest jednak to, aby wykazywać progres w redukcji emisji CO2 i podejmować w tym kierunku odpowiednie kroki.

Beata Gruś
Marketing & Sustainable Development Manager
PCC EXOL SA

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work