Aktualności
 

PCC EXOL. Chemia z klimatem...

 
 

Brzeg Dolny, 8 grudnia 2016

Od roku 2012, PCC EXOL SA raportuje emisje gazów cieplarnianych w ramach międzynarodowego projektu CDP  (Carbon Disclosure Project). Raportowanie w ramach tej organizacji stanowi jeden z kluczowych wymagań w procesie kwalifikacji dostawców, prowadzonym przez klientów należących do grona międzynarodowych producentów kosmetyków i detergentów. Począwszy od bieżącego roku, raporty emisyjne składane zgodnie z europejskimi wytycznymi GHG (Greenhouse Gas Protocol), są oceniane wyłącznie według skali literowej w zakresie od A do F. Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone przez organizację CDP, raport emisyjny za 2015 rok,  złożony przez PCC EXOL SA, został bardzo dobrze oceniony przez międzynarodowe grono audytorów, uzyskując wysoką ocenę B.  Zważywszy na fakt, że średnia ocena w kategorii „Supply Chain” to poziom „D”, nasza firma uzyskała  bardzo dobry wynik, tym samym utrzymując się w czołówce najlepiej ocenianych firm w Europie i na świecie.Poniżej prezentujemy ocenę PCC EXOL w odniesieniu do poszczególnych obszarów kwestionariusza, w stosunku do średniej oceny w branży, średniej CDP, oraz średniej oceny respondentów CDP ogółem. Wykresy pokazują, że wyniki PCC EXOL SA znacznie przewyższają średnią CDP w każdym z trzech obszarów. Jest to dla nas duża satysfakcja, ponieważ wysoki poziom oceny utrzymujemy już 3 rok z rzędu. Co więcej wyniki CDP przekładają się na podniesienie punktacji  w systemie kwalifikacji dostawców, któremu poddawana jest nasza firma przez strategicznych klientów. Raport CDP to nie tylko mierzenie śladu węglowego organizacji. W jego zakres wchodzą szersze aspekty zrównoważonego rozwoju,  które dotykają takich obszarów jak  strategia i podejście do zrównoważonego zarządzania, identyfikacja oraz  priorytetyzacja ryzyk ,szanse i zagrożenia w kontekście zmian klimatycznych oraz  inne obszary działania. Przystąpienie do inicjatywy CDP oraz znaczący progres w ocenie PCC EXOL SA w stosunku do roku 2012 (rok bazowy), niewątpliwie wpływa na zacieśnienie współpracy z klientami strategicznymi. Świadczy również o tym, że Spółka jest solidnym i wiarygodnym partnerem biznesowym dla międzynarodowych organizacji o zasięgu globalnym. Dzięki temu zwiększa swoją przewagę konkurencyjną wdrażając najwyższe standardy dyktowane przez międzynarodowe koncerny.

O organizacji CDP

CDP (Carbon Disclosure Project)  jest globalną organizacją non profit, współpracującą z inwestorami i spółkami, wspierającą pełną przejrzystość i działania na rzecz rozwoju gospodarki zrównoważonej, zapobiegania zmianom klimatycznym i ochrony zasobów. Organizacja CDP przygotowuje globalne i regionalne raporty oparte na danych uzyskanych od ponad 4000 koncernów, dużych i średnich przedsiębiorstw z całego świata. Spółki polskie, w tym również PCC EXOL SA,  wchodzą w zakres indeksu Europy Środkowej i Wschodniej. W obszarze budowania transparentnej komunikacji przez firmy w kontekście zarządzania emisjami CO2, region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) ma jeszcze wiele do zrobienia. Od trzech  lat CDP zaprasza do zaangażowania  w inicjatywę największe firmy z tego regionu, będące liderami w swoich branżach.  W 2016 kilkanaście spośród  zaproszonych polskich firm wzięło udział w projekcie i udzieliło  odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu CDP. Jest to wciąż niewielka liczba, a jakość dostarczanych informacji nadal odbiega od oczekiwań. Firmy,  w regionie CEE w tym także polskie spółki, coraz wyraźniej dostrzegają potrzebę podejmowania działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale także skutecznego komunikowania swoich osiągnięć w tym zakresie. Złożenie pełnego raportu CDP nie jest rzeczą łatwą. Wymaga nie tylko dogłębnego zrozumienia idei raportu, ale przede wszystkim wykonania  wielu analiz i  wyliczeń które powinny być zgodne z przyjętymi przez CDP metodami i normami europejskimi. Najważniejsze jest jednak to, aby  wykazywać progres w redukcji emisji CO2 i podejmować w tym kierunku odpowiednie kroki.

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work