Korekta raportu 62/2020 z dnia 10.12.2020 dot. zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
 

Korekta raportu 62/2020 z dnia 10.12.2020 dot. zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 62/2020/K z dnia 14.12.2020

 
 
Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r. Spółka otrzymała od Waldemara Preussnera oraz PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) skorygowane zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
 

Szczegółowa podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy

Treść zawiadomienia

 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work