Informacje finansowe
 

Informacje finansowe

 
 

Dane finansowe Grupy Kapitałowej PCC Exol S.A.

 
Wybrane dane finansowe 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Przychody ze sprzedaży 807 072 645 929 638 612 636 052 625 353 539 785
Zysk netto 58 046 40 628 28 295 19 487 18 218 21 472
EBIT 760 302 58 500 41 021 34 614 30 178 29 252
EBITDA 90 669 70 471 51 775 44 515 40 865 41 994
Zobowiązania długoterminowe 146 803 195 678 143 462 176 468 192 053 187 397
Zobowiązania krótkoterminowe 243 950 147 139 160 386 129 108 112 205 97 452
Kapitał własny 330 476 298 803 266 196 251 415 243 202 256 819
Aktywa trwałe 472 044 443 386 424 041 390 366 380 891 382 382
Aktywa obrotowe 249 185 198 234 146 003 166 625 166 569 159 286
Aktywa ogółem 721 229 641 620 570 044 556 991 547 460 541 668

 

 

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work