Historia operacji na akcjach
 

Historia operacji na akcjach

 
 

Pierwsza Oferta Publiczna (IPO)


Oferta publiczna do 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie
i wprowadzenie 27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
do 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz do 35.000.000
praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny
w dniu 27 czerwca 2012 roku.

Data Historia oferty
29.06.2012 Publikacja Prospektu Emisyjnego
02.07.2012 Rozpoczęcie zapisów inwestorów indywidualnych
02.07.2012 Ustalenie i publikacja ceny maksymalnej
06.07.2012 Zakończenie zapisów inwestorów indywidualnych
09.07.2012 Ustalenie i opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych
10.07.2012 Rozpoczęcie zapisów inwestorów instytucjonalnych
13.07.2012 Zakończenie zapisów inwestorów instytucjonalnych
16.07.2012 Przydział Akcji
03.08.2012 Debiut na rynku podstawowym
19.09.2012 Ostatni dzień notowań PDA
20.09.2012 Pierwszy dzień notowań akcji serii C2 i D

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work