Akcjonariat
 

Akcjonariat

 
 

  

Struktura akcjonariatu

 
 
 
 Akcjonariusz
Seria
Liczba akcji [szt.]
  Udział w kapitale
Liczba głosów
Udział
w głosach
PCC Chemicals GmbH 
akcje uprzywilejowane
A, B, C1
124 066 000
71,25%
248 132 000 83,21%
PCC Chemicals GmbH 
akcje zwykłe
C2, D, E 27 459 935 15,72% 27 459 935 9,21%
pozostali akcje zwykłe C2,D, F 22 610 708 12,98% 22 610 708 7,58%
Razem:
174 136 643
100%
298 202 643  100%
 

Struktura akcjonariatu na dzień 26 września 2022 r.

 

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work