PCC Exol

Raport kwartalny za I kwartał 2023

Trennlinie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL SA

Trennlinie

Relacje inwestorskie

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Witamy w serwisie Relacji Inwestorskich spółki chemicznej PCC Exol, 
największego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej producenta surfaktantów.

Znajdą tu Państwo nie tylko informacje na temat samej spółki PCC Exol, ale także dane na temat branży surfaktanów i pokrewnych dla niej gałęzi chemii.

Zapraszamy do subskrypcji newslettera, który umożliwi Państwu otrzymywanie informacji na temat zawieranych przez spółkę istotnych umów, planowanych Walnych Zgromadzeń, nowych emisji papierów wartościowych, wyników finansowych oraz wszystkich tych informacji, które niezbędne są inwestorowi do oceny spółki. 
 

 

Nadchodzące wydarzenie

24.06.2023 - Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XII okres odsetkowy

Najnowsza publikacja

16.05.2023 - Raport kwartalny za I kwartał 2023 ...więcej

 
PCC. synergies at work