PCC Exol

Raport roczny jednostkowy za 2022 rok

Trennlinie

Raport roczny skonsolidowany za 2022 rok

Trennlinie

Relacje inwestorskie

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Witamy w serwisie Relacji Inwestorskich spółki chemicznej PCC Exol, 
największego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej producenta surfaktantów.

Znajdą tu Państwo nie tylko informacje na temat samej spółki PCC Exol, ale także dane na temat branży surfaktanów i pokrewnych dla niej gałęzi chemii.

Zapraszamy do subskrypcji newslettera, który umożliwi Państwu otrzymywanie informacji na temat zawieranych przez spółkę istotnych umów, planowanych Walnych Zgromadzeń, nowych emisji papierów wartościowych, wyników finansowych oraz wszystkich tych informacji, które niezbędne są inwestorowi do oceny spółki. 
 

 

Nadchodzące wydarzenie

24.03.2023 - Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XI okres odsetkowy

Najnowsza publikacja

20.03.2023 - Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku ...więcej

 
PCC. synergies at work